Petr Matoušek

sociolog, sociální pracovník, terapeut, lektor

vystudoval obor sociální práce (Bc. ZČU Pedagogická fakulta, Plzeň), sociologii (Mgr. FSV UK Praha). Z dlouhodobých kurzů absolvoval pětiletý terapeutický výcvik SUR, Motivační rozhovory 1 a 2 s irskými lektory a Možnosti dialogu (Skupina Narativ pod záštitou Taos Institute a Houston Galveston Institute). Pracoval v různých neziskových organizacích se zaměřením na sociální práci s lidmi bez domova, ženami v sex byznyse, lidmi se závislostí, muži majícími problém s agresí a násilím a romskou komunitou. Založil spolek Ulice-Plzeň. Působil na katedře sociální práce Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v současnosti na klinice adiktologie 1. LF UK Praha.

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

Moje židle se skládá ze 4 nohou, které se spojují v jedno sedadlo. 

Všechny nohy jsou v rovnováze a skládají rámec, ve kterém se propojují odbornost i zkušenosti jednotlivých oblastí, zároveň nutí „být ve střehu” a zabraňují propadnutí do stereotypu.

Makai-atelier

je sociologický atelier ve kterém s kolegyní Idou Kaiserovou děláme kvalitativní analýzy, případové studie, provázíme participačními procesy a spolupracujeme napříč obory např. se sociálními pracovníky, architekty, politiky, apod. Zadavateli našich studií jsou magistráty, obce, organizace či nadace.

Terapeut

Dlouho jsem pracoval s klienty a tato činnost mi chyběla, tak po několikerém vedení skupin s muži, kteří mají problém s násilným chováním jsem otevřel vlastní terapeutický prostor. Základním přístupem, který využívám je postmoderní dialogický přístup, motivační rozhovory a kolaborativní postupy a principy recovery.

Akademický prostor

ve kterém přednáším studentům různá témata a propojuji v něm praktické zkušenosti z aplikovaného výzkumu a teoretické univerzitní zdroje. Semináře jsou založeny na kritických diskuzích, které tříbí myšlení. V současnosti působím na klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity.

Lektor, konzultant

Lektoruji témata zmíněná v předchozích třech nohách: agrese, násilí, motivační rozhovorykontaktní sociální práci. Kurzy jsou zážitkové, komunikativní, propojuji praktické i teoretické oblasti. Většinou lektoruji pod zastřešující organizací: Liga otevřených mužů, Česká asociace streetwork, je-li zájem i pod vlastní režií.

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019