Petr Matoušek

Makai-atelier

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

Založili jsme s kolegyní Mgr. Idou Kaiserovou, PhD. MAKAI-atelier s.r.o. – atelier pro sociologickou kvalitativní analýzu.

Spolupracujeme s architekty, kteří přetvářejí veřejná prostranství (analýzy využívání prostoru), se samosprávami (analýzy sociální a kulturní politiky), s různými organizacemi (analýzy organizací, vztahů, problémů…).

Neděláme velká kvantitativní šetření založená na dotaznících a číslech, ale pracujeme formou pozorování, rozhovorů, analýz dokumentů, webů či médií. Jsme komunikativní a komunikující. Neděláme „sociologický výzkum“ pro nás (naši kariéru, články, texty…), ale aplikovanou analýzu využitelnou pro ty, kteří si nás objednají. Zabýváme se též participací a komunikací mezi různými lidmi, různými profesemi a v různých situacích. více na www.makai-atelier.cz

navštívit makai-atelier.cz

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019