Petr Matoušek

Terapie, recovery

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

TERAPIE

Vycházím z kolaborativních principů postmoderní psychoterapie, motivačních rozhovorů a narativní psychoterapie.

V uvedených oblastech poskytuji individuální, párovou i skupinovou psychoterapii vždy dle potřeby a dohody. V případě potřeby spolupracuji s dalšími psychoterapeuty.

ZÁVISLOST

AGRESE, násilí, vztek

VZTAHY párové, rodinné, osobní

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
kolektivy, jednotlivci

KRIZOVÉ SITUACE

DOSPÍVÁNÍ

RECOVERY – práce na životě

Práce s každodenností, ve které se člověk cítí nespokojen – pracovně, osobně, rodinně.

Popsat proces recovery lze např. takto:
hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která život přináší. 

Proces recovery zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů životních situací, duševní choroby, fyzické nemoci (upravená definice Anthony, 1993).

Mark Ragins zotavení
vnímá jako cestu,
která má čtyři kroky:

NADĚJE
ZPLNOMOCNĚNÍ
ZODPOVĚDNOST ZA SEBE
SMYSLUPLNÉ ROLE

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019